Υποστήριξη Αδελφών

Supporting Siblings

 

Πρόκειται για μια επιπρόσθετη ενότητα στο βασικό πρόγραμμα Cygnet με θέμα τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό.

Ο χρόνος που συνεπάγεται η ικανοποίηση των αναγκών ενός μέλους της οικογένειας με αυτισμό μπορεί να αφήνει στους γονείς λίγο χρόνο για το άλλο παιδί ή παιδιά τους. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι, παρόλο που κάνουν ότι μπορούν για το παιδί τους με αυτισμό, βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της οικογένειας σαν σύνολο. Αυτή η ενότητα θα έχει σαν στόχο να :

 

  • αναγνωρίσει τις προκλήσεις στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της οικογένειας
  • τονίσει τα θετικά και αρνητικά όλων των αδελφικών σχέσεων σε διάφορες ηλικίες και στάδια ανάπτυξης
  • εξετάσει πιθανές πρακτικές στρατηγικές που μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν με τα αδέλφια
  • προσφέρει ένα περιβάλλον αμοιβαίας υποστήριξης

 

Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο πιστοποίησης εκπαιδευτών Cygnet.

 

Διάρκεια: 3 ώρες

Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: 40 ευρώ

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται stick με όλο το υλικό της ενότητας ΑΔΕΡΦΙΑ και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

 

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

· © 2018 cygnet.gr ·