Νέα σεμινάρια

 

 

Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στη Mέθοδο Cygnet (Cygnet Core)

› στις 3/3/2018 και 4/3/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (11 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00-16:00)

 • 2η ημέρα (09:00-13:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19 άτομα
Κόστος: 180 ευρώ
Παρέχονται:

 • DVD με όλο το υλικό της μεθόδου Cygnet και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Τις ημέρες της εκπαίδευσης παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 16/2/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Υποστήριξη Αδελφών (Supporting Siblings)

› στις 4/3/2018

Διάρκεια: 3 ώρες (14:00-16:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19 άτομα
Κόστος: 40 ευρώ
Παρέχονται:

 • DVD με όλο το υλικό της ενότητας Υποστήριξη Αδελφών και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

Info: Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο πιστοποίησης εκπαιδευτών Cygnet.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 16/2/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Μέθοδο Cygnet για τη Σεξουαλικότητα (PSR)

› στις 17/3/2018 και 18/3/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (12 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00 - 15:00)

 • 2η ημέρα (09:00 – 15:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 18 άτομα
Κόστος: 160 ευρώ
Υποχρεωτικό υλικό (όλες οι κάρτες και λοιπό υλικό): 60 ευρώ
Παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό υλικό με 225 έγχρωμες εκτυπωμένες κάρτες και εκτυπωμένους πίνακες (Α3 & Α4) που αφορούν τις τρεις εκπαιδευτικές ενότητες

 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή

 • DVD με φυλλάδια και σημειώσεις γονέων

 • DVD με βίντεο παρουσίασης όλων των δραστηριοτήτων από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Cygnet στα αγγλικά

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Ενότητας PSR της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Τις ημέρες της εκπαίδευσης παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτές με βεβαίωση παρακολούθησης του βασικού προγράμματος της Μεθόδου Cygnet, αλλά για την εφαρμογή της ενότητας PSR απαιτείται η βεβαίωση επάρκειας/ πιστοποίησης στο βασικό πρόγραμμα της Μεθόδου Cygnet. Δεν απαιτείται κάποια άλλη εργασία πριν ή μετά το σεμινάριο.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 2/3/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Cygnet For Practinioners (CFP)

› στις 21/4/2018 και 22/4/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (14 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00-16:00)

 • 2η ημέρα (09:00-16:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: Περιορισμένος αριθμός
Κόστος: 120 ευρώ
100 ευρώ για φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνικά
Παρέχονται:

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης η χρήση της οποίας μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

 • Τις ημέρες της εκπαίδευσης παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Δεν απαιτείται κάποια άλλη εργασία πριν ή μετά το σεμινάριο.
Τηρείται μητρώο εκπαιδευμένων στην ιστοσελίδα cygnet.gr στο οποίο θα έχει πρόσβαση κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέας που θα αναζητάει επαγγελματία με βασικές γνώσεις για τον αυτισμό.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 6/4/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στη Mέθοδο Cygnet (Cygnet Core)

› στις 19/5/2018 και 20/5/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (11 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00-16:00)

 • 2η ημέρα (09:00-13:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19 άτομα
Κόστος: 180 ευρώ
Παρέχονται:

 • DVD με όλο το υλικό της μεθόδου Cygnet και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Τις ημέρες της εκπαίδευσης παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 27/4/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Υποστήριξη Αδελφών (Supporting Siblings)

› στις 20/5/2018

Διάρκεια: 3 ώρες (14:00-16:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19 άτομα
Κόστος: 40 ευρώ
Παρέχονται:

 • DVD με όλο το υλικό της ενότητας Υποστήριξη Αδελφών και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

Info: Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο πιστοποίησης εκπαιδευτών Cygnet.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 27/4/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Μέθοδο Cygnet για τη Σεξουαλικότητα (PSR)

› στις 9/6/2018 και 10/6/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (12 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00 - 15:00)

 • 2η ημέρα (09:00 – 15:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 18 άτομα
Κόστος: 160 ευρώ
Υποχρεωτικό υλικό (όλες οι κάρτες και λοιπό υλικό): 60 ευρώ
Παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό υλικό με 225 έγχρωμες εκτυπωμένες κάρτες και εκτυπωμένους πίνακες (Α3 & Α4) που αφορούν τις τρεις εκπαιδευτικές ενότητες

 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή

 • DVD με φυλλάδια και σημειώσεις γονέων

 • DVD με βίντεο παρουσίασης όλων των δραστηριοτήτων από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Cygnet στα αγγλικά

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Ενότητας PSR της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Τις ημέρες της εκπαίδευσης παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτές με βεβαίωση παρακολούθησης του βασικού προγράμματος της Μεθόδου Cygnet, αλλά για την εφαρμογή της ενότητας PSR απαιτείται η βεβαίωση επάρκειας/ πιστοποίησης στο βασικό πρόγραμμα της Μεθόδου Cygnet. Δεν απαιτείται κάποια άλλη εργασία πριν ή μετά το σεμινάριο.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 25/5/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

^ επιστροφή στην αρχή

 

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

· © 2018 cygnet.gr ·