Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Μέθοδο Cygnet για τη Σεξουαλικότητα

Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships (PSR)

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet PSR αποτελεί ένα δομημένο βιωματικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων/φροντιστών για την σεξουαλικότητα. Απευθύνεται σε γονείς και φροντιστές παιδιών και νέων που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες, προκειμένου οι γονείς/ φροντιστές να εμπλακούν με μεγαλύτερη ευκολία στην ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία, να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στο πλαίσιο της ομάδας και να διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι γονείς να αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη αίσθηση αυτοπεποίθησης αναφορικά με θέματα που αφορούν στην εφηβεία, την σεξουαλική ευεξία και τις σχέσεις. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να συμμετέχουν οι ίδιοι σε δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, με στόχο να εξερευνήσουν τα παραπάνω θέματα.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που σχετίζονται με:

 

Εφηβεία

 • Τι είναι η εφηβεία
 • Αντίληψη του σώματος
 • Φροντίδα του σώματος
 • Έκθεση του σώματος (που και πότε;)

 

Σεξουαλική ευεξία

 • Τι σημαίνει σεξουαλικότητα;
 • Αυνανισμός
 • Σεξ και νομοθεσία
 • Αγγίγματα και προσωπικός χώρος

 

Σχέσεις

 • Είδη σχέσεων
 • Χτίζοντας μία σχέση
 • Συναισθήματα
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Ασφάλεια και εκφοβισμός

 

 

Διάρκεια: 10

Εκπαιδευόμενοι: 18

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: 160

Υλικό (όλες οι κάρτες και λοιπό εκτυπωμένο υλικό): 40 ευρώ

Πιθανές Ημερομηνίες: 17-18/3/2018 & 9-10/6/2018

 

Η εκπαίδευση στο Cygnet PSR απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί) που έχουν ολοκληρώσει το βασικό πρόγραμμα Cygnet. Ακόμη, είναι απαραίτητο να έχουν καλή αντίληψη/ γνώση σε θέματα σχετικά με την εφηβεία, τις σχέσεις και την σεξουαλική υγεία αναφορικά με το αυτιστικό φάσμα, να νιώθουν άνετα να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο με σεξουαλικό περιεχόμενο και να είναι προετοιμασμένοι να δουλέψουν στις συναντήσεις με τους γονείς χρησιμοποιώντας δραστηριότητες.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτές με βεβαίωση παρακολούθησης του βασικού προγράμματος της Μεθόδου Cygnet, αλλά για την εφαρμογή της ενότητας PSR απαιτείται η βεβαίωση επάρκειας/ πιστοποίησης στο βασικό πρόγραμμα της Μεθόδου Cygnet.

 

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

· © 2018 cygnet.gr ·